“MOVE UP – ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน”

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ พื้ […]

โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3-4 Singha Biz Course 11

Singha Biz Course 11 โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ สำหรับนัก […]

โครงการ “พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”

ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. […]

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานประกวดหนุ่มสาวชาวไร่ อำเภอปราณบุรี

ขอแสดงความยินดี นางสาวสริตา มูลมาก นักศึกษาสาขาวิชาภาษา […]

นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2561 ดร.ฉลอง รัตนพงษ์ อาจ […]

ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ดร.ธนภัทร ศรีสดใส อาจารย์ประ […]

KKW​ Open​ house​ 2018

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร […]
อ่านเพิ่มเติม  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญ […]

ผังที่นั่งบัณฑิต ปี 2560

ผังที่นั่งบัณฑิต  ซ้อมรับวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ […]

เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบรับตรง พิเศษ ครั้งที่ 1

สาขาที่เปิดรับ  การคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) หลักสูตร 4 ปี […]

เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้ว […]
อ่านเพิ่มเติม  

กิจกรรมมหาวิทยาลัย

ห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์