สมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 “รอบโควตาพิเศษ ครั้งที่ 4 ”

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล สมัครนักศึกษาใหม่ ป […]

จัดกิจกรรมการจัดองค์ความรู้ และการบริหารความเสี่ยง

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณ […]

โครงการบริการวิชาการ “สอนน้องอ่านนิทานโดยใช้กระดาษที่ใช้แล้ว”

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 รศ.ทัศนีย์ สิงห์เจริญ ผศ.ดร. […]

เปิดรับนักศึกษา ภาคสมทบ เรียนเฉพาะ วันเสาร์-วันอาทิตย์

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล เปิดรับนักศึกษา ภาค […]
อ่านเพิ่มเติม  

รอบโควตารับตรงพิเศษรอบที่ 2  วิทยาเขตวังไกลกังวล

  รอบโควตารับตรงพิเศษรอบที่ 2  สมัครออนไลน์ 17 พฤศ […]

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เลื้อย

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ พื้น […]
อ่านเพิ่มเติม  

กิจกรรมมหาวิทยาลัย

ห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์