สหกิจศึกษา “เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน

                  วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 คณะบริ […]

สหกิจศึกษา “ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และการสื่อสาร”

  วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเ […]

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 7 กรกาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อธิสิทธิ์ […]

สมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 “รอบโควตาพิเศษ ครั้งที่ 4 ”

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล สมัครนักศึกษาใหม่ ป […]

จัดกิจกรรมการจัดองค์ความรู้ และการบริหารความเสี่ยง

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณ […]

โครงการบริการวิชาการ “สอนน้องอ่านนิทานโดยใช้กระดาษที่ใช้แล้ว”

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 รศ.ทัศนีย์ สิงห์เจริญ ผศ.ดร. […]
อ่านเพิ่มเติม  

รอบโควตารับตรงพิเศษรอบที่ 2  วิทยาเขตวังไกลกังวล

  รอบโควตารับตรงพิเศษรอบที่ 2  สมัครออนไลน์ 17 พฤศ […]
อ่านเพิ่มเติม  

กิจกรรมมหาวิทยาลัย

ห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์