โครงการพัฒนาหลักสูตร ช่วงที่ 2 เรื่อง “การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม”

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบ […]

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานประเทศไทยยุค 4.0

ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร […]

สหกิจศึกษานานาชาติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ฉลอง รัตนพงษ์ หัวหน้า […]

โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา2562

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรก […]

โครงการ เยาวชนยุคใหม่รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม”

ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะบริหารธุรกิจ ม […]

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตนเป็นคนดี

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ธนภัทร สีสดใส อาจารย์ปร […]

เปิดรับสมัครเยาวชนไทยร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 28

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครเยาวชนไทย […]

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสน […]
อ่านเพิ่มเติม  

คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเ […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญ […]

ผังที่นั่งบัณฑิต ปี 2560

ผังที่นั่งบัณฑิต  ซ้อมรับวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ […]
อ่านเพิ่มเติม  

กิจกรรมมหาวิทยาลัย

ห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์