ร่วมประชุมสัญจร 3 พื้นที่ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2561

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อธ […]

โครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2561

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาล […]

ฝึกอบรม “การจัดการเชิงกลยุทธ์”

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 อาจารย์สมใจ ศรีเนตร ผู้รับผิ […]

เปิดบริษัทจำลองร้านค้า​ “RMUTR​ MART”

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.อธิสิ […]

เปิดประสบการณ์ นอกตำราเรียน

ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 อาจารย์นิตยา มณีนาค ผศ. […]

ศึกษาระบบการทำงาน ด้าน LOGISTICS บริษัท SCG LOGISTICS MANAGEMENT

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัต […]

การศึกษานอกห้องเรียนเพื่อการบูรณาการ

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธ […]
อ่านเพิ่มเติม  

ผังที่นั่งบัณฑิต ปี 2560

ผังที่นั่งบัณฑิต  ซ้อมรับวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ […]

เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบรับตรง พิเศษ ครั้งที่ 1

สาขาที่เปิดรับ  การคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) หลักสูตร 4 ปี […]

เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้ว […]
อ่านเพิ่มเติม  

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์