การต้อนรับและให้คำปรึกษาแก่คณะผู้เยี่ยมชมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อำเภอทับสะแก

การต้อนรับและให้คำปรึกษาแก่คณะผู้เยี่ยมชมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อำเภอทับสะแก

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมให้การต้อนรับและให้คำปรึกษาแก่คณะผู้เยี่ยมชมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อำเภอทับสะแก เกี่ยวกับแนวทางในการให้ความรู้แก่ผู้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก ในระดับอุดมศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้ในศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล ให้การต้อนรับคณะการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อำเภอทับสะแก ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะบริหารธุรกิจ

 

 

CR. ประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล