การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการกลุ่มและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต ประเด็น การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นสินค้าบริการนักท่องเที่ยว

การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการกลุ่มและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต ประเด็น การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นสินค้าบริการนักท่องเที่ยว

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ดร.ธนภัทร สีสดใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้รับเกียรติจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราณบุรี  “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการกลุ่มและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต ประเด็น การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นสินค้าบริการนักท่องเที่ยว  จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราณบุรี