การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน New Product Development” ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดดิจิทัล

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน New Product Development” ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดดิจิทัล


วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล คณาจารย์สโมสร และนักศึกษาสโมสร คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล ดำเนินการโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน New Product Development” ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานในกิจกรรม ในงานมีการจัดบูธจัดแสดงสินค้าของนักศึกษา การนำเสนอแผนพัฒนาธุรกิจทั้ง 10 แผน ได้แก่ 1.กลุ่มชีสเชคสัปปะรดเคลือบช็อคโกแล็ต 2.กลุ่มน้ำถั่วปั่น 5 สีชามิจิ 3.กลุ่มน้ำพริกหอยลายสมุนไพร นายช้อย 4.กลุ่มกาแฟดำโคโคนัทมิกซ์ 5.กลุ่มครีมนวดเท้ากลิ่นตะไคร้ 6.กลุ่มน้ำพริกคางกุ้ง ชลิตตา 7.กลุ่มตะโก้กล้วยน้ำว้า ป้าแว๊ดเขาเต่า 8.กลุ่มกระเป๋าผ้าบาติก 9.กลุ่มเครปซีฟู้ด และ 10.กลุ่มผ้าทอเขาเต่า โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในชุมชนบ้านเขาเต่าให้มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าสินค้า และสร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านการบริหารงานและจัดการธุรกิจแก่นักศึกษา รวมถึงเป็นแนวทางในการต่อยอดธุรกิจและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
สรุปผลการประกวด
รางวัลที่1 กลุ่มน้ำพริกคางกุ้ง
รางวัลที่2 กลุ่มน้ำพริก หอยลายสมุนไพร
รางวัลที่3 กลุ่มกระเป๋าผ้าทอเขาเต่า