การยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ

การยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ

ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวัลย์ ปิ่นชุมพลแสง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ , ดร.ธนภัทร สีสดใส  พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้รับเกียรติจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมบรรยาย ในโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติ “การยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ”ตามโครงการยกระดับร้านธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ณ บ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์