การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ ทปอ.5 และรอบรับตรงพิเศษ)

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ ทปอ.5 และรอบรับตรงพิเศษ)

ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล  สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ ทปอ.5 และรอบรับตรงพิเศษ) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล