การสอบ Exit Exam 1/261 คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ

การสอบ Exit Exam 1/261 คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดการสอบ Exit Exam ภาคการเรียนที่ 1/2561 (การวัดความรู้ด้านภาษา) ซึ่งการสอบครั้งนี้เป็นการสอบของนักศึกษาชั้นปี 3 ทุกสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจ ณ หอประชุมปกเกล้าราชมงคล และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะบริหารธุรกิจ