กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 32

กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 32

กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับ มทร.รัตนโกสินทร์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันไหนขอให้บัณฑิตติดตามข่าวสารและกำหนดการต่าง ๆ ทางหน้าเว็บไซต์อีกทั้ง ถ้ามีกำหนดที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบพร้อมกันอีกครั้งขอให้บัณฑิตเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและการซ้อมทุกรอบ
มีข้อสงสัยหรืออยากขอคำปรึกษาสอบถามได้ที่ 032 618 500