กิจกรรม”การจัดการองค์ความรู้” คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล ครั้งที่ 1

กิจกรรม”การจัดการองค์ความรู้” คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธฺสิทธิ์  นุชเนตร รองคณบดีประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล  คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม “การจัดการองค์ความรู้” ครั้งที่ 1 โดยคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านการบูรณาการการเรียนการสอน   ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เขต 4