กิจกรรมการพับกุลาบจากธนบัตร สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

กิจกรรมการพับกุลาบจากธนบัตร สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 อาจารย์สุภาพร เพชรัตน์กูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรม ในรายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมนำทักษะที่ได้จากกิจกรรม ไปต่อยอดในการหารายได้ ได้รับเกียรติจาก คุณกรพัชรา  เหล็กดี เป็นวิทยากร  ณ ห้อง 403 สาขาวิชาการจัดการ ตึกเฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษา