กิจกรรม พิธีรดน้ำดำหัวขอพรสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 วิทยาเขตวังไกลกังวล

กิจกรรม พิธีรดน้ำดำหัวขอพรสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 วิทยาเขตวังไกลกังวล

“พิธีรดน้ำดำหัวขอพรสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561” วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดี ประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมงานพิธีรดน้ำดำหัวขอพรสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561      ณ หอประชุมปกเกล้าราชมงคล โดยสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวลได้จัดกิจกรรม ทำบุญใส่บาตรอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป สรงน้ำพระ ศาลพระภูมิเจ้าที่      ศาลาตายาย จากนั้นเข้าสู่พิธีการรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561  จากคณะผู้บริหาร อดีตคณะผู้บริหารและอดีตข้าราชการเกษียณอายุ ครั้งนี้