ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานหนังสั้นและแอนิเมชั่น รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานหนังสั้นและแอนิเมชั่น รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานหนังสั้นและแอนิเมชั่น รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

CR. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขอเชิญชวนส่งผลงานหนังสั้นและแอนิเมชั่น หัวข้อ “ภัยการค้ามนุษย์” เข้าร่วมประกวด เนื่องในงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 พ.ค. 2562 ผู้ที่สนใจสามารถดาว์นโหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่
https://www.m-society.go.th/ewt_news.php
และ
https://www.e-aht.com/startup

ส่งผลงานได้ที่ E-mail : antitipday62@gmail.com