ขอเชิญผู้สนในเข้าชมผลงานศิลปะ “งาน Hua Hin lnternational Contemporary Art Residency Program”

ขอเชิญผู้สนในเข้าชมผลงานศิลปะ “งาน Hua Hin lnternational Contemporary Art Residency Program”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมกับนายดุษฎี รักษ์มณี ศิลปินผู้รับผิดชอบโครงการ และโรงแรมเนินชเล อำเภอหัวหิน ขอเชิญผู้สนในเข้าชมผลงานศิลปะ “งาน Hua Hin lnternational Contemporary Art Residency Program”