ขอเชิญร่วมงาน “การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ในสังคมไทย ด้วยการเทศน์มหาชาติ สวดคาถาพัน เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์”

ขอเชิญร่วมงาน “การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ในสังคมไทย ด้วยการเทศน์มหาชาติ สวดคาถาพัน เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์”

ขอเชิญร่วมงาน โครงการค่ายจริยธรรม คุณธรรม เรื่อง “การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ในสังคมไทย ด้วยการเทศน์มหาชาติ สวดคาถาพัน เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์”
ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


กำหนดการ