ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เลื้อย

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เลื้อย

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เลื้อย ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุม ทค.101 เริ่มลงทะเบียน 8.00 น.