คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ ผู้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ดาวน์โหลดเอกสาร >>