คัดเลือกนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ฝึกงานกับทางโรงแรมในระดับ Management Internship Trainee กับโรงแรมในเครือของ ฟูราม่า ในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

คัดเลือกนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ฝึกงานกับทางโรงแรมในระดับ Management Internship Trainee กับโรงแรมในเครือของ ฟูราม่า ในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โรงแรม ในเครือ ฟูราม่า ประเทศไทย ประจำประเทศไทย คัดเลือกนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ฝึกงานกับทางโรงแรมในระดับ Management Internship Trainee กับโรงแรมในเครือของ ฟูราม่า ในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในงานนี้ ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจอ.ฉลอง รัตนพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และ อ.นิพล เอกอุดม ข้าร่วมในการคัดเลือกนักศึกษาผู้สนใจเข้ารับประสบการณ์กับโรงแรมในระดับ Management Internship Trainee ณ ห้องประชุมแก้ว มุกดา ตึกอาคารเรียน 84 พรรษา คณะบริหารธุรกิจ ( ในการนี้ ทางคณะบริหารธุรกิจ ขอขอบพระคุณ Chanwitissa Issalam และทีมงาน สำหรับโอกาสสำคัญที่ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจครั้งนี้ )