จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการปรับพื้น สาขาการจัดการ วังไกลกังวล ปรับทัศนคติรุ่น23

จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการปรับพื้น สาขาการจัดการ วังไกลกังวล ปรับทัศนคติรุ่น23

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 รศ.ทัศนีย์ สิงห์เจริญ ,ผศ.กาญจนา พันธุ์เอี่ยม ,ผศ.วีรวัลย์ ปิ่นชุมพลแสง น้ำนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการปรับพื้น สาขาการจัดการ วังไกลกังวล ปรับทัศนคติรุ่น23 ณ วัดเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์