กำหนดการ ปฐมนิเทศ ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

กำหนดการ ปฐมนิเทศ ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล