นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เทียบโอนรายวิชา เข้าศึกษาดูงาน มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ซึ่งมี ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ให้เกียรติถ่ายทอดความ และทางคณะ เข้าศึกษาดูงาน กะปิหอมจอมป่วน Byเจ๊จิ๋ม กะปีคลองโคน ศึกษาหลักการแนวความคิดในการ ดำเนินกิจการ