นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล คว้ารางวัลชนะเลิศ มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ 2018

นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล คว้ารางวัลชนะเลิศ มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ 2018

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.เมืองเพชร เดือนศักดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มทร. รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ 2018