นักศึกษา ผู้สนในเข้าร่วมโครงการ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Da-Yen University ไต้หวัน

นักศึกษา ผู้สนในเข้าร่วมโครงการ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Da-Yen University ไต้หวัน