บรรยากาศ การรายงานตัวนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล  ประจำปีการศึกษา 2561

บรรยากาศ การรายงานตัวนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561  ผู้มีรายชื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบที่ 2 รับแบบโควตา (ทปอ.2) และรอบรับตรง  เข้ารายงานตัว ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล