ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (ทปอ.1) รอบ โควตา และ รอบ MOU
คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ทุกสาขาวิชา

ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 08.30-12.00 น.

หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 

** MOU **
https://tcas.rmutr.ac.th/…/…/01/reg_rmutr_new62_mou1_002.pdf

** TCAS 1 (ผู้สมัครด้วยวุฒิ ม.6)
https://tcas.rmutr.ac.th/…/…/01/reg_rmutr_new62_tcas1_02.pdf

** โควต้า ** (ผู้สมัครด้วยวุฒิ ปวช./ปวส.)
https://tcas.rmutr.ac.th/…/2019/01/reg_rmutr_new62_tcas1_00…

** ประกาศแนบท้ายและวิธีปฏิบัติในการรายงานตัว **
ในวันที่ 12 ก.พ. 2562
https://tcas.rmutr.ac.th/…/…/01/reg_rmutr_Quota_new62_06.pdf

และสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
https://tcas.rmutr.ac.th/