คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล | มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบที่ 2 รับแบบโควตา (ทปอ.2) และรอบรับตรง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบที่ 2 รับแบบโควตา (ทปอ.2) และรอบรับตรง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบที่ 2 รับแบบโควตา (ทปอ.2) และรอบรับตรง


ทปอ.2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 

ระบบ TCAS รอบที่ 2 รับแบบโควตา (ทปอ.2) 

 • คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล ดาวน์โหลดเอกสาร >>

ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  

ระบบ TCAS รอบที่ 2 รับแบบโควตา (ทปอ.2) 

 • วิทยาเขตวังไกลกังวล ดาวน์โหลดเอกสาร >>

รหัสนักศึกษาสำหรับลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ ทปอ.2) 

 • วิทยาเขตวังไกลกังวล ดาวน์โหลดเอกสาร >>
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร >>
 • ใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร >>
 • ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เคลียร์ริงเฮาส์ (ผ่านระบบ ทปอ.) ดาวน์โหลดเอกสาร >>
 • ตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ ทปอ.2) ดาวน์โหลดเอกสาร >>

รอบรับตรง 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบรับตรง) 

 • คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล ดาวน์โหลดเอกสาร >>

ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบรับตรง) 

 • วิทยาเขตวังไกลกังวล ดาวน์โหลดเอกสาร >>

รหัสนักศึกษาสำหรับลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบรับตรง) 

 • วิทยาเขตวังไกลกังวล ดาวน์โหลดเอกสาร >>
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร >>
 • ใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร >>
 • แบบคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา ดาวน์โหลดเอกสาร >>
 • ตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรง) ดาวน์โหลดเอกสาร >>

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (Rajamangala University Of Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus)
ถนน เพชรเกษม ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-618-500 โทรสาร 032-618-570

TOP