ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 2 และรอบรับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 2 และรอบรับตรง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 2 สำหรับคุณวุฒิ ม. 6 และรอบรับตรง สำหรับคุณวุฒิ ปวช. ปวส.) โดยเปิดรับทั้ง 4 พื้นที่ คือ พื้นที่ศาลายา, พื้นที่วังไกลกังวล, พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ, และวิทยาลัยเพาะช่าง บัดนี้การเปิดรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ผู้ที่มีรายชื่อกรุณาอ่านประกาศแนบท้ายเพื่อรับทราบถึง วันเวลาสอบ ห้องสอบ รายละเอียดวิชาที่สอบ การแต่งกาย หากท่านใดไม่มาสอบตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์

TCAS รอบ 2 และรอบรับตรง >> คลิก