ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.2 และรอบรับตรง คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.2 และรอบรับตรง คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ทปอ.๒ สำหรับคุณวุฒิ ม. ๖  และรอบรับตรง สำหรับคุณวุฒิ ปวช. ปวส.) 

บัดนี้การสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ทปอ.๒ สำหรับคุณวุฒิ ม. ๖  และรอบรับตรง สำหรับคุณวุฒิ ปวช. ปวส.)  ผู้ที่มีรายชื่อกรุณาอ่านประกาศแนบท้ายเพื่อรับทราบถึง การแต่งกาย กำหนดการรายงานตัว กำหนดการสัมภาษณ์ และอื่น ๆ  หากท่านใดไม่มาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ๐๒-๔๔๑-๖๐๐๐ ต่อ ๒๓๐๔, ๒๓๐๕ ในวันและเวลาราชการ


TCAS รอบ 2 (สำหรับคุณวุฒิ ม.6)

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ดาวน์โหลดเอกสาร >> 
  • ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ดาวน์โหลดเอกสาร >> 

รอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช. ปวส.)

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร >> 
  • ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร >>