ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้ควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี ฑ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้ควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี ฑ.ศ. 2562