ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ โดยเปิดรับตั้งแต่ วันนี้ – 31 สิงหาคม 2464

ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ โดยเปิดรับตั้งแต่ วันนี้ – 31 สิงหาคม 2464

ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ โดยเปิดรับตั้งแต่ วันนี้ – 31 สิงหาคม 2464

สามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลด รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาได้ที่ลิงค์ https://drive.google.com/…/1vVVn…/view