ประชุมปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ ภายใต้โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่องรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ประชุมปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ ภายใต้โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่องรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ดร.ธนภัทร สีสดใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ ภายใต้โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่องรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ติดตามข่าวสาร  เพจ : @bakkw.rmutr