ประชุมวางแผนดำเนินงาน (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ ตำบลไร่เก่า อำเภอ สามร้อยยอด

ประชุมวางแผนดำเนินงาน (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ ตำบลไร่เก่า อำเภอ สามร้อยยอด

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ธนภัทร สีสดใส ผู้รับผิดชอบโครงยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ ตำบลไร่เก่า อำเภอ สามร้อยยอด และคณะผู้ดำเนินงาน ลงพื้นที่ ตำบลไร่เก่า เพื่อหาข้อมูลและประชุมวางแผนดำเนินงาน ตามความต้องการของชุมชนและข้อตกลงในการดำเนินงาน ณ ศาลาศาลาร่วมใจพัฒนา บ้านหนองปลายทาง ตำบลไร่เก่า อำเภอ สามร้อยยอด