ปรับทัศนคติอย่างสร้างสรรค์ร่วมผูกพันสู่ สาขา กจอ.

ปรับทัศนคติอย่างสร้างสรรค์ร่วมผูกพันสู่ สาขา กจอ.

ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวัลย์ ปิ่นชุมพลแสง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ และคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ พร้อมด้วยนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561  จัดโครงการปรับพื้นสาขาวิชา การจัดการ “ปรับทัศนคติอย่างสร้างสรรค์ร่วมผูกพันสู่ สาขา กจอ” โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ประจำปี การศึกษา 2561 เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา การเรียนในรายวิชาของสาขา การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การเรียนรู้นอกกรอบ ลงพื้นที่ช่วยธุรกิจชุมชนอย่างไร พัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยความรู้ที่นำไปใช้จริง  พร้อมกันนี้ นำนักศึกษาใหม่ ปลูกฝังจิตอาสา โดยการเก็บขยะชายทะเล ชุมชนใกล้เคียง และทำความสะอาดห้องสุขา ณ วัดเขาเต่า