ผลงานวิชาการ เรื่อง การบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพเพื่อการวางแผนและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

ผลงานวิชาการ เรื่อง การบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพเพื่อการวางแผนและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 อาจารย์พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้านำเสนอ ผลงานวิชาการ เรื่อง การบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพเพื่อการวางแผนและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน บ้านกุ่มพัฒนา กรณีศึกษา ผู้ผลิตกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่18-20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล