ผังที่นั่งบัณฑิต ปี 2560

ผังที่นั่งบัณฑิต ปี 2560

ผังที่นั่งบัณฑิต  ซ้อมรับวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ พื้นที่วังไกลกังวล