พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียวตำบลปากน้ำปราณ

พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียวตำบลปากน้ำปราณ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.กาญจนา พันธุ์เอี่ยม, ผศ.ทัศนีย์ วีรปรีชาชัย และอ.กรรณิกา บุญเกษม ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอ ปราณบุรี พร้อมด้วย นายพนอ เดชวัน นายก องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ให้เกียรติ กล่าวต้อนรับ คณะผู้ดำเนินโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอ ปราณบุรี “พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียวตำบลปากน้ำปราณ” ซึ่งมีกิจกรรม การบรรยายสรุปความต้องการของชุมชมต่อการพัฒนาตำบลเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ตำบลปากน้ำปราณ โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ และคัดเลือกคณะกรรมฝ่ายต่างๆ ประจำโครงการ พร้อมการแสดงความคิดเห็นของผู้ร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ