พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ กับพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ กับพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี)

ระหว่างวันที่ 7 – 9  มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์  สิงห์เจริญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา พันธุ์เอี่ยม พร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีระหว่างกลุ่มโรงเรียนพระปริยธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในครั้งนี้มีโรงเรียนกลุ่มปริยัติ จำนวน 22 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ วิหารดิน ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ภาพ ข้อมูล :  ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์