ภาพกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ภาพกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

 

 

ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์หัวหินสารในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของคณะเสมอมา