ภาพข่าว กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  เดือนมิถุนายน 2561 

ภาพข่าว กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  เดือนมิถุนายน 2561 

ภาพข่าว กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  เดือนมิถุนายน 2561

 

ขอบคุณ : หนังสือพิมพ์หัวหินสาร