รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานประกวดหนุ่มสาวชาวไร่ อำเภอปราณบุรี

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานประกวดหนุ่มสาวชาวไร่ อำเภอปราณบุรี

ขอแสดงความยินดี นางสาวสริตา มูลมาก นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และนายบุญฤทธิ์ น้อยผึ้ง นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ งานประกวดหนุ่มสาวชาวไร่ อำเภอปราณบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2