ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และสิ่งของอันเป็นบริวารแด่พระสงฆ์

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธ์ นุชเนตร รองคณบดี ประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และสิ่งของอันเป็นบริวารแด่พระสงฆ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธาน โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นการปลูกจิตสำนึก ณ วัดบุษยะบรรพต (เขาต้นงิ้ว) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 ภาพ : ประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล