ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษา คณาจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่

ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษา คณาจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 อาจารย์นพดล สายคติกรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมคณาจารย์ในสาขา ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษา คณาจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ พร้อมร่วมพูดคุย การเรียนการสอน ของสาขา แนะนำแนวทางการเข้าศึกษาต่อ เยี่ยมชมสถานที่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล