ร่วมนำเสนอผลงานวิจััยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ร่วมนำเสนอผลงานวิจััยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ระหว่างวันที่ 27​- 28​ มิถุนายน 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยี​สารสนเทศ​ทาง​ธุรกิจ​ นำโดย​ ดร.อัชฌาพร​ กว้างสวาสดิ์​ และอาจารย์ในสาขาวิชาทุกท่าน​ นำนักศึกษาชั้นปีที่​ 4 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจััยในการประชุมวิชาการระดับชาติ​ มทร.ร​ั​ตน​โกสินทร์​ ครั้งที่​ 4 ณ.​โรงแรมรอยัล​ ริเวอร์​ กทม.