ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ “โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาดในพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ ให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ”

ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ “โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาดในพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ ให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ”

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.กาญจนา พันธุ์เอี่ยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ “โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาดในพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ ให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ” ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ซีแซนด์ซัน ชะอำ รีสอร์ท)