ร่วมพิธีสดุดี วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

ร่วมพิธีสดุดี วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วังไกลกังวล เข้าร่วมพิธีสดุดี วันพระราชทานนาม “ราชมงคล” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชการที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ซึ่งตรงกับวันที่ 15 กันยายน 2561 ของทุกปี กิจกรรมนี้ จัดขึ้น ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล