“ร่วมเป็นกำลังใจ” เข้าแข่งขันรอบที่ 2 แผนธุรกิจเพื่อสังคม

“ร่วมเป็นกำลังใจ” เข้าแข่งขันรอบที่ 2 แผนธุรกิจเพื่อสังคม

“ร่วมเป็นกำลังใจ” เข้าแข่งขันรอบที่ 2 แผนธุรกิจเพื่อสังคม

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 อาจารย์พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าแข่งขันในรอบที่ 2 เข้าร่วมแข่งขันรายการ “WIN WAR (Willing Able Ready) THAILAND แผนธุรกิจเพื่อสังคม ประกอบด้วย

1.นางสาววัลลภา เอมโอษฐ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 2/2

2.นางสาวเกศมณี ปัญจริก นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 2

3.นางสาวศศิวิมล ยอดนิยม นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 2

4.นางสาวธัญญารัตน์ จวบนก นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 2

5.นางสาวพลอยฝัน เพ็ชรคีรี นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 2

6.นางสาววรินทร์ พรอุไร นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 2/2

7.นางสาวเบญจมาศ แสงกล่ำ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 2/2

8.นางสาววริศรา เพชรประดับ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 (่ภาคสมทบ)

9.นางสาวเกสินี ปานชู นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 (่ภาคสมทบ)

ณ CW Tower C asean Center Cyber World Building (Ratchada Road) พระนคร กรุงเทพมหานคร