“ร่วมเป็นกำลังใจ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี”

“ร่วมเป็นกำลังใจ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี”

“ร่วมเป็นกำลังใจ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี” วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 อาจารย์พิมพ์ปวีณ์  มะณีวงค์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2  เข้าร่วมแข่งขันรายการ “WIN WAR (Willing Able Ready) THAILAND   แผนธุรกิจเพื่อสังคม ประกอบด้วย

  1. นางสาวณัฐธิดา รัชดาดาน นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 2
  2. นางสาวปทุมวดี ใจเสงี่ยม นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 2
  3. นางสาวณัฐริกา จิรสินธ์กุลวงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 2
  4. นางสาวเกดกนก ชาญสอน นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 2
  5. นางสาววรรณพัชร พรวิบูลย์รักษา นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 3 (ภาคสมทบ)

ณ CW Tower C asean Center Cyber World Building (Ratchada Road) พระนคร กรุงเทพมหานคร