ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน

ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ดร.ธนภัทร ศรีสดใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโมกข์หลวง วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์