ร่วมแสดงความยินดี รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ร่วมแสดงความยินดี รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ร่วมแสดงความยินดี กับการรับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล  มอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) ของคณะบริหารธุรกิจ ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตรรัตน์ บุญทอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์ วีรปรีชาชัย ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

 

ภาพ : ประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล