ร่วมโครงการปลูกต้นไม้นานาพันธุ์เทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมโครงการปลูกต้นไม้นานาพันธุ์เทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธ์ นุชเนตร รองคณบดี ประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมปลูกต้นไม้ อาทิ มะม่วงหิมพานต์ แค คูนขาว มะม่วงหาวมะนาวโห่ ในโครงการปลูกต้นไม้นานาพันธุ์เทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำโดย ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล ร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกต้นไม้นานาพันธุ์เทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดขึ้นโดยงานโครงการพระราชดำริ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วิทยาเขตวังไกลกังวล
ภาพ : ประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล