ศึกษาดูงานกระบวนการทำงาน ธุรกิจชุมชนณ ศูนย์โอทอปหัวหิน

ศึกษาดูงานกระบวนการทำงาน ธุรกิจชุมชนณ ศูนย์โอทอปหัวหิน

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 อาจารย์พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และอาจารย์สุภาวดี มะณีวงค์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าศึกษากระบวนการทำงาน ด้านการบริหารจัดการ ณ ศูนย์โอทอปหัวหิน เพื่อศึกษาธุรกิจชุมชนเพื่อนำมาประชุคในการเรียนการสอน การเขียนแผนธุรกิจ วิชาธุรกิจเพื่อสังคม